Start 

Historik
 


 


Ölresor
 


Medlemmar

BLI MEDLEM Klicka för att kontakta via e-post och uppge namn, adress, telefonnummer och anledning till din ansökan.

 

Namn

Stad

Telefon

Favoritöl

 Ziad Al Kabbani

Falun

023-691 73

 Gunnar Albinsson

Falun

070-217 53 88

 Karin Alexandersson

Falun

023-212 30

 

Bo Andersson

 

070-456 42 20

Jimmy Andersson

Falun

073-646 48 46

Boss Tweed NE DIPA

Kjell Andersson

Falun

073-183 05 34

Lina Andersson

 

073-109 57 73

Sten Andersson

Falun

070-489 25 45

Urban Andersson

Borlänge

070-609 55 31

Björn Anfält

Falun

023-268 66

Sara Artursson

Falun

073-641 89 86

Carl-Gustav Arvidson

Falun

073-064 77 40

Jan Axelsson

Falun

076-393 49 81

Erik Axner

 

076-318 50 76

 Christer Backman

Sågmyra

070-674 65 37

Josefine Beck-Friis

Falun

070-444 40 76

Jerker Belin

Sundborn

070-746 50 92

Tull Anders Bergkvist

Falun

070-544047022

APEX

Erik Bergqvist

Falun

073-964 89 87

Simon Bergström

Falun

070-773 61 41

 Bo Bjerre

Falun

023-646 69

Tomas "Birka" Björklund

Grycksbo

023-411 98

Ulf Björnfot

Falun

072-713 52 07

 Tommy Blomkvist

Falun

023-127 67

 

 Magnus Bohlin

Borlänge

070-521 27 67

 

 Greger Bonde

Falun

070-792 60 01

 

 Mattias Borglund

Falun

070-445 57 99

 

 Birgitta Botolfs

Falun

070-368 90 08

 

 Daniel Botolfs

Karlstad

070-560 28 91

 

 Tobias Botolfs

Falun

076-789 560 04 25

 

 Berk Bozlak

Gävle

070-742 46 07

 

Daniel Brandt

Falun

073-062 89 75

Kalle Brissman

Halmstad

076-645 41 26

 Kjell Brodin

Falun

070-769 39 75

 Lasse Broman

Falun

070-881 01 78

 Jerk Brorsson

Falun

070-555 65 95

 Erika Broström

Falun

073-760 83 17

 Lars Bäckius

Sandviken

070-650 44 21

 Erik Bäckwall

Falun

073-817 76 00

Torbjörn Carlson

Falun

070-456 80 37

 

Bjarne Carlsson

Falun

023-228 47

 

Peter Carlsson

Grycksbo

073-038 30 11

Kloss

Jan Erik Carsting

Falun    

Rolf Cederberg

Falun

070-149 39 67

 

Douglas Cederlund

Eskilstuna

073-595 69 53

 

Urban Claesson

Falun

023-691 30

 Johan Dahl

Falun

070-895 66 91

 Mats Dahl

Falun

073-638 71 71

IPA

 Sebastian Dahl

Falun

073-502 12 38

 

 Mats Dahlborg

Borlänge

070-660 36 11

 Alexander Dahlbäck

Falun

070-789 26 05

 Emanuel Dahrén

Toftbyn

070-586 24 20

 Lars Dalin

Falun

 

Lena Dalåker Lind

Sundborn

023-606 12

Jim Danielsson

Falun

072-235 51 38

Jonas Darenvall

Falun

070-392 94 60

Jan Dehlbom

Borlänge

0243-121 23

Gulden Draak

Alexander Dellerhagen

Säter

070-783 83 80

 

Anders Dilen

Sundborn

070-529 03 21

Jonas Drufva

Falun

070-145 66 10

Peter Edman

Falun

070-631 88 55

Per Ek

Sundborn

070-204 77 24

Anna Ekborg

Falun

070-234 7975

Johan Eklund

Falun

070-679 35 51

Sven Eklund

Falun

070-877 88 07

Villovägens

Christer Ekström

Borlänge

072-724 60 87

Henrik Elgerot

Falun

073-312 32 30

Lena Emmoth

Falun

023-155 56

Thomas Emretsson

Ornäs

0243-22 33 08

Anton Enberg

Borlänge

 073-027 68 66

Lars Englund

Falun

 023-146 97

Sebastian Englund

Falun

 076-288 92 61

Ulf Engquist

Falun

 070-734 63 63

 

Thomas Engsjö

Gävle

 

Anton Engtröm

Falun

 076-269 45 86

Olle Enochsson

Toftbyn

 070-678 78 99

Jan Erickson

Falun

070-755 32 90

 

Bengt Ericsson

Falun

023-292 97

Fredrik Ericsson

Falun  

Mats Ericsson

Falun

070-528 52 52

 

Christoffer Eriksson

Avesta

070-424 78 37

 

Johanna Eriksson

Falun

073-839 59 46

 

Magnus Eriksson

Stockholm

070-330 73 66

 

Fabian Erkelius

Falun

073-815 13 57

 

Erik Fagerberg

Falun

073-024 67 80

 

Hans Faktus

Falun

070-718 07 04

 

Alexander Falkebring

Norrköping

070-495 91 59

 

Johan Ferling

Falun

023-175 38

 

Niklas Flink

Falun

070-233 54 37

Gonzo

Ulf Flink

Falun

070-622 53 60

 

Viktor Forslund

Säter

073-507 54 25

 

Peter Fritzell

Falun 023-262 30  

Lena Frölander

Falun 070-946 86 48  

Victor Förström

  +358401734448  

 Magnus Gabrielli

Borlänge

073-656 76 94

 Mattias Gabrielsson

Falun

070-725 42 41

 Göran Gustav Gabrils

Falun

023-279 97

 Gustav Garpenstav Swärd

Falun

070-569 79 36

Fulöl +

 Thomas Gerdin

 

072-232 91 12

 

 Klas Germunder

Falun

070-204 44 10

 

 Per Gidlund-Montén

Borlänge

070-392 13 39

 Daniel Gilén

Sundborn

070-745 66 04

 Per Gilén

Falun

023-195 28

 Claes Gille

Falun

070-225 87 02

Björn Granar

Sundborn

070-176 55 44

Martin Grimlund

Visby

070-497 39 76

Elisabeth Groth

Falun

023-268 66

Karl Grundelius

Falun

073-092 56 18

Tobias Grönqvist

Avesta

073-941 65 77

 

Tim Guinane

Falun

023-658 39

Karl Gunnarsson

Falun

 

Andreas Gustafsson

Bjursås

070-512 04 77

Dan Gustafsson

Borlänge

0243-826 67

Jonas Gustafsson

Falun

070-580 19 04

Marcus Gustafsson

Falun

073-971 99 70

Magnus Haapaniemi

Falun

070-234 13 04

Fredrik Haglind

Borlänge

070-104 44 18

Cecilia Hahne

   

Kristoffer Halvarsson

Falun

073-789 54 00

Daniel Hammarstrand

Borlänge

070-935 44 22

Jerker Hans-Ers

 

070-367 92 86

Bo Hansson

Borlänge

070-337 17 04

Johan Hansson

Malmö

076-655 28 82

Per Hansson

   

Jesper Hedlund

Leksand  

Anna Hedberg

Falun 070-253 55 24

Per och Eva Hedberg

Leksand  

Dan Hedgårds

Falun

070-486 11 04

Tor Hedgårds

Falun

076-020 53 75

Roland Hedman

Falun 070-339 34 88

Essi Heinonen

 

073-563 33 30

Dan Hellberg

Falun

070-091 53 10

Daniel Hermansson

Borlänge

073-986 41 98

Bertil Hessel

Falun

070-347 17 78

Liselott Hessel

Falun

070-550 64 84

Alexander Heurlin

Falun

070-522 49 49

Pär Holmberg

Avesta

072-500 31 05

Frida Holmgren

Falun

073-722 43 21

Jonas Hopfgarten

Falun

072-741 54 00

Steven Hunter

Falun

023-431 13

Dan Hvitman

Falun

 

Lars-Erik Håkansson

Falun

070-204 77 73

 

Jonas Häll

Falun

070-946 86 48

 

Olle Jacks

Svärdsjö

070-658 14 08

Surgubbe

Mariana Janbjer

Falun

070-053 64 64

Markus Jansson

Falun

070-221 97 70

Tore Jansson

Falun

023-299 96

Pia Jogér

Falun

070-304 48 46

Kaj Johansson

Falun

023-259 13

Kicki Johansson

Falun

023-71 17 80

Lars Göran Johanssom

Falun

023-440 98

Magnus Johanssom

Sågmyra

070-846 38 88

 

Niclas Johanssom

Falun

070-422 42 62

 

Per Johansson

Grycksbo

023-410 95

Stefan Johansson

Falun

023-172 70

Stefan Johansson

Falun

010-212 22 16

Anders Johnsson

Falun

073-581 62 11

Erik Jonasson

Falun

070-345 99 72

Christer Kaliff

Falun

070-755 26 16

Mathias Kaliff

Falun

072-742 17 60

Taylan Kamilogullari

Falun

023-171 31

Mikkeller

Berith Karlsson & Håge Wiktorsson

Örebro

019-611 21 73

Närke Kulturbryggeri

Daniel Karlsson

Borlänge

072-724 92 05

 

Tommy Karlsson

Svärdsjö

076-172 61 46

 

Kristin Kennemark

Falköping

073-841 54 78

 

Göran Kihlström

Sundborn

070-602 64 84

Bo Kleberg

Stockholm

072-745 25 25

Helmuth Klingenberg

Bjuråker

070-646 85 72

Alice Klint

 

070-130 30 71

Daniel Knapp

Bjursås

070-416 97 33

 

Edmund Knutas

Falun

023-393 13

Inte Geuze

Valdemar Knutas

Hedemora

0225-633 24

 

Tomas Kristiansson

Borlänge

070-369 56 68

Black Tokyo Horizon

Joar Krüger

Falun

076-819 51 99

 

Nils Kuylenstierna

Falun 070-616 26 58  

Jan-Erik Kyrö

Falun 076-631 40 60  

Tomas Kärnbo

Hedemora

0225-539 93

 

Mikael Landås

Borlänge

0243-22 11 32

Sälan Larshans

Falun

070-569 69 63

 

Adam Larsson

 

+4640-615 265

 

Emma Larsson

Falun

073-892 05 28

 

Leif Larsson

Sundborn

070-396 20 93

Beskt

Richard Larsson

     

 Erik Lasses

Falun

023-344 44

André Leijon

Falun 070-281 72 62  

Johan Lenner

Uppsala 073-583 80 58 Neither

Carlos Leon

Falun 073-032 53 81  

Christina Lid

Falun

023-70 32 25

Hans Liljeberg

Falun

023-292 27

Anders Lind

Falun

023-100 69

Lars Lind

Sundborn

023-606 12

Little Korkney Ale

André Lindblad

 

073-075 30 74

Patrik Lindblom

Sundborn

070-929 69 58

Per-Erik Linden

Falun

070-252 42 26

Per Linder

Falun

070-374 78 91

Rasmus Lindgren

 

070-271 70 45

Niklas Lindholm

Falun

070-218 87 57

Jonas Lindkvist

Borlänge

070-600 67 88

BrewDog Abstrakt 07

Steven Lindqvist

Falun

073-941 08 12

 

Jan-Erik Lindroth

Borlänge

070-570 54 00

Punk IPA

Patrik Linfeldt

Malmö

073-430 56 56

 

Patrik Liski

Borlänge

072-724 92 01

 

Björn Ljuhs

Falun

073-567 30 20

 

Filippa Lundmark

Falun

073-718 65 89

 

Michael Lundquist

Falun

073-398 51 36

BrewDog Paradox Jura

Anders Lundqvist

Sundborn

070-278 78 81

Unibroue 16

Åke Lundvall

Gustafs

070-731 46 57

Magnus Luokkamäki

Falun

073-988 19 68

Mattias Machwirth

Örebro

073-929 69 58

Daniel Magnusson

Falun

070-207 70 03

Henric Magnusson

Falun

070-670 89 29

Hannes Manselin

Falun

076-223 34 37

4 Teachers Brewery

Henrik Markkanen

Falun

072-724 92 00

Joakim Martinsson

Falun

072-797 97 22

Fredrik Messler

Falun

070-354 29 60

Carina Mian

Borlänge

073-992 54 90

Erik Milberg

Falun

070-597 76 31

Per Milberg

Falun

070-241 01 11

Harry Hormoz Mitchell Sheikh

Sundborn  

Hampus Modig

Falun

076-142 17 48

Simon Myrlund

Grycksbo

076-803 87 55

Julia Måg

Falun

073-967 50 97

 

Marie-Louise Måg

Falun

073-030 49 19

Red Ale

Simon Måg

Borlänge

073-783 52 57

 

Erik Nillius

Falun

023-79 99 11

Anders Nilsson

Borlänge

070-346 33 40

 

Anders Nilsson

Borlänge

070-890 26 09

Belgiskt

Daniel Nilsson

Falun  

Dick Nilsson

Falun

070-953 26 89

Jacob Nilsson

Falun

070-675 34 58

Olle Nilsson

Falun

070-929 26 01

Staffan Nilsson

Falun

070-565 65 43

Tommy Nilsson

Falun

070-225 78 79

Ulf Nilsson

Falun

073-066 88 94

 Leif Nordmark

Borlänge

070-690 31 19

Lundgrens Lager

 Andreas Nordström

Falun    

Lena Nordin

Falun

076-027 05 04

Thomas Nordin

Falun

076-027 55 01

Kenneth Norin

Falun

073-033 38 00

Rolf Norin

Falun

023-299 11

Elina Norrman

Falun

073-703 78 74

David Norman

Falun

073-092 21 80

Malin Norman

 

+44 7411 91 90 16

Joel Norstedt

 

076-525 48 69

Gabriel Nyberg

Falun

076-007 23 53

Mats Nygren

Falun

070-226 08 29

Bengt Nygårds

Falun

073-048 15 45

Omnipollo Shoutao

Jörgen Nykvist

Falun

070-575 72 47

Klaus Nylund

Falun

023-270 04

Göran Nyström

Falun

070-288 48 82

Aron Nåsander

Stockholm

070-271 70 26

 Mats Ohldén

Borlänge

070-678 53 66

Gisela Olsson

Falun

073-039 21 17

Rodenbach Vintage

Karl-Erik Olsson

Linköping

013-14 67 05

Stefan Olsson

   

Sven-Erik Olsson

Falun

023-199 57

Thomas Olsson

Borlänge 070-211 90 91

Eamonn O'Reilly

Falun

023-210 34

Aron Otterbo

Borlänge

073-930 68 40

Klas Ottevall

Falun

070-524 40 64

Niclas Ottosson

Falun

070-214 98 59

Carl Palmkvist

Leksand

076-010 28 53

Bengt Palmkvist

Falun

023-23 656

Helene Palmqvist

Falun

070-242 48 52

Johannes Paulsson

Falun

073-501 47 82

Daniel Persson

Falun

073-982 08 55

Hans Persson

Falun

070-653 45 88

Kenneth Persson

Mora

070-525 91 64

Markus Persson

Falun

076-126 37 34

PEO Persson

Falun

070-642 33 36

Mikael Petersson

Falun

072-743 33 14

Tore Pettersson

Falun

023-632 29

Björn Pierrou

Borlänge

073-073 40 93

Bert Potemans

Rättvik

070-239 36 31

Verboden Vrucht

Ingrid Potemans Peeters

Rättvik

070-239 36 31

Delvaux

Jonny Påhls

Falun

023-699 97

Tommy Påhls

Falun

072-215 21 40

Jörgen Rantanen

Falun

070-255 40 78

  Daniel Reuithe

Borlänge   Belgiskt

  Erik Reuterhäll

Falun

073-2634466

 

  Björn Rombo

Falun

070-202 63 65

Jämtlands

  Fredrik Rücker

Falun

070-480 05 35

 

  Tove Rönnings

Falun    

  Rikard Rönnkvist

Sundborn

072-221 36 53

 

  Anna Rössle

Falun

073-730 30 77

 

  Lennart Röst

Falun

070-643 55 50

Traquair Jacobite Ale

  Seppo Sabell

Falun

023-133 38

  Pär Samuelsson

Bjursås

073-817 00 99

  Harry Schuten

Enviken

070-750 36 69

Alister Sillars

Falun

073-181 88 76

Mats Sjögren

Sundborn

070-328 40 39

Olle Sjöholm

Leksand  

Helene Sjöstrand

Falun

070-588 84 53

Christopher Skogli

Grycksbo

070-301 33 90

Mattias Skogli

Grycksbo

070-257 71 68

Mikael Skogli

Falun

070-952 21 57

Tina Skogli

Falun

070-251 63 76

Elizaveta Soldatova

Falun 070-591 48 87 Franziskaner weissbier

Alexander Sonck

Falun 070-206 37 50

Roberto Spagnolo

Enskede 070-721 20 00

Stefan Stark

Borlänge

073-039 88 30

Göran Stenback

Falun

070-519 22 35

Inger och Nils Stenström

Falun

023-228 00

Daniel Stenvall

Falun

070-407 28 24

Sonja Stenvall

Falun

070-447 50 04

Villiam Strand

Borlänge

072-172 66 70

Ruben Strömberg

Grycksbo

023-411 57

Roger Strömqvist

Falun

073-667 33 20

Fredrik Stål

Falun

023-690 33

Oliver Stål

Solna

070-483 9879

Mats Sundberg

Borlänge

070-362 19 73

Viktor Sundberg

 

070-243 64 56

Yvonne Svedberg

Borlänge

073-821 94 34

Magnus Swén

Falun

073-702 78 07

 

Thorbjörn Swenberg

Falun

023-102 92

La Trappe Quadrupel

Irma Svensson

 

073-439 54 12

 

Lars-Åke Svensson

Borlänge

0243-710 62

Lunator

Mattias Svensson

 

070-654 64 15

 

Kalle Syri

Falun/Gävle 073-775 89 50  

Annastina Söderlind

Falun 070-494 20 97  

August Söderlind

Örebro 072-710 10 71  

Jan Sörling

Bjursås 070-539 06 12  

Andrew Taylor

     

Karl Tellander

Falun

073-062 55 38

 

P-O Tellander

Falun

023-212 30

XX Bitter

Fredrik Thorn

Svärdsjö

073-205 23 95

Agnes Tibbling Lingwall

Borlänge

073-495 91 28

Amanda Tidare

Västerås

076-267 73 86

Peter Tinnerholm

Sundborn

070-542 88 70

Thomas Tjerngren

Falun

073-528 30 29

Joakim Tolfmans

Falun

070-834 21 18

Amerikansk IPA

Lars Toresson

Falun

023-272 14

Bengt-Olof Torpestad

Borlänge

0243-23 53 99

Mats Tures

Falun 023-164 08

Eva Tägtström

Falun

070-302 95 43

Krister Wahlén

Svärdsjö

0246-102 20

Anders Wallin

Borlänge

070-146 28 43

Jill Wallin

Borlänge

070-146 28 43

Ulrika Vargtand

Stora Skedvi

070-588 20 77

Ingalill Weijland

Borlänge

0243-137 11

Pang Pang

Frank Weslien

Solna

070-567 49 81

 

Erik Vestlund

Enviken

070-375 18 76

Porter och Stout

Gabriella Wetter Burman

 

073-346 80 52

  

Mike Whaites

Falun

070-310 44 12

Lars Wickman

Falun

023-293 96

Kent Vickström

Falun 073-180 81 12

Robert Wickström

Falun 072-744 14 45

Jonas Viklund

Falun 073-505 36 69

Magnus Viklund

Falun 070-322 32 00

Ulf Wikman

Falun 070-238 81 21

Anders Villumsen

Falun 070-396 49 45

Benny Vinghammar

Falun

070-352 61 27

Gunilla Winström

Falun

070-560 70 71

Bo Winther

Falun

023-182 88

 Calle von Gegerfelt

Falun

023-253 59

 

 Christer von Knorring

Borlänge

073-676 73 60

 

 Anders von Wachenfeldt

Falun

070-320 44 09

 

Reinoud Wulfers

Svärdsjö

0246-611 27

 

Lasse Wängermark

Borlänge

070-642 32 90

Black Tokyo Horizon

Thomas Ylvén

Toftbyn

073-141 18 88

 

Clas Yngström

Falun

073-600 06 83

 

Jimmy Yngvesson

Falun

070-359 75 94

 

Lena Zakris

Falun

 

 

Simon Zakrisson

Sandviken

070-281 5616 

 

Nils-Olof Åhlman

Falun

070-774 27 21

Kenth Öfverberg

Falun

070-310 00 28

Lars Öhlén

Falun

070-326 18 81

Åke Öhrnberg

Säter

0225-503 74

 

Christian Ölmeklint

Falun

076-255 29 57

 

Carl Östberg

Falun

073-024 81 77

 

Johan Österberg

Borlänge

070-203 11 35

 

Jonas Österberg

Falun

070-368 40 85

 

Ferdinand Östh

Falun

070-361 89 45

BrewDog Abstrakt
       

374 medlemmar

 

 

 

skicka till e-post-grupp =>

mail.dala_ol_akademi@yahoogroups.com
    Om du som medlem inte regelbundet får epostmeddelanden från maillistan eller inte kan posta meddelanden på listan, så måste du kontakta infomaster för att få din aktuella epostadress registrerad.  
2019-07-04

Åter till början av sidan